Benno Barnard

Benno Barnard (1954) is een Nederlandse dichter en vertaler. Hij is een zoon van de dichter Guillaume van der Graft (pseudoniem van Willem Barnard), woonde jaren in België en woont nu in België. Een mooi kort overzicht van zijn leven en werk staat op de site van Uitgeverij Atlas.

Benno Barnard – Visser, 50 v. Chr.

Wat deed ik anders aan de rivier
dan fuiken uitzetten, luisteren naar oude
bloeddoorlopen verhalen, grommende
in haar binnendringen en een gouden
zoon voor na mij maken?

Goed, dat was vroeger.
Maar het was deze oever, waar het gebeurde
dat ik bij maanlicht, onder het knopen
van netten tegen het bosrijke donker daarginder
iets wonderlijks mompelde

iets dat ik zelf niet begreep –
over een roerdomp bijvoorbeeld, en niet over helden.
Wat was het? Waar kwam het vandaan? En waarom
zocht het mijn mond, de mond van een man
in een simpele boot

op de Schelde?
Ik luisterde naar onze exegeten, maar zonder te weten
of ze de drassige aarde wel konden verklaren.
Ik geloofde nooit dat we ooit kathedralen en zo
zouden gaan bouwen.

Begrijpt u me rustig verkeerd.
In een bocht van de grote rivier
heb ik een zoon mogen maken
en hem in het dampende zonlicht der vroegte
mijn knopen geleerd.
uit: Het tongbotje. Gedichten 1981-2005, Amsterdam, Uitgeverij Atlas, 2006; oorspr. uit Getierd hebben de doden, 2003)

Het gedicht ‘Visser, 50 v. Chr.’ van Benno Barnard

Het gedicht laat heel mooi een soort oergevoel zien, culminerend in het maken van een zoon.